Välj en sida

Vill du ha förändring?

Behöver du reflektera över vilka dina behov är,vem du är och var du vill i livet?
Här får du en möjlighet att komma underfund med hur du vill leva ditt liv och verktygen att nå dit.

Välkommen till KBT-Samtalet

KBT-samtalet är ett företag som arbetar med samtalsterapi utifrån kognitiv beteendeterapi. Våra kunder finns inom både offentlig och privat sektor.

Om KBT

KBT är idag en vetenskapligt beprövad psykologisk behandling som grundar sig på forskning och teoribildning från inlärningspsykologi och kognitiv psykologi.

Mer om KBT >